Κάποιες περιπτώσεις μόνο με την PL8 μπορούν να αντιμετωπιστούν, ώστε να υπάρχει ηρεμία…