Όροι Χρήσης της εφαρμογής PL8 και του ιστότοπου www.pl8.gr

Η PL8 είναι μία εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικό κι ενημερωτικό χαρακτήρα.

Για την προσωπική τους ασφάλεια, οι χρήστες πρέπει να:

 – Χρησιμοποιούν τη συσκευή με τρόπο, που να μην αποσπάται η προσοχή κατά την οδήγηση.

 – Τοποθετούν τη συσκευή σε ασφαλές σημείο, μακρυά από τους αερόσακους του οχήματος κι εκτός του οπτικού πεδίου.

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση της εφαρμογής και την ασφάλειά τους.

Δεν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση ή παρακολούθηση της συσκευής, κατά τη διάρκεια της οδήγησης.Η όποια επικοινωνία ή εκούσια κοινοποίηση στοιχείων πραγματοποιείται με αποκλειστική συγκατάβαση των χρηστών.Η όποια αστοχία στο χειρισμό του οχήματός θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσίας. Ως εκ τούτου αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη και τον κίνδυνο για τη χρήση αυτής της εφαρμογής ψυχαγωγίας και κοινωνικής δικτύωσης.

 Κανένα στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάποιο σκοπό πέραν της χρήσης της παρούσας εφαρμογής.


Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για την PL8.

Αυτή η δήλωση απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε και τους τρόπους με τους οποίους η PL8 χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες.

Προσωπική συλλογή πληροφοριών

 Η PL8 μπορεί να συλλέγει, αλλά δε θα γίνεται καμία χρήση στα ακόλουθα είδη των προσωπικών πληροφοριών:

– πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου

– πληροφορίες που παρέχετε για τον σκοπό της καταχώρισης στην ιστοσελίδα

– πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου

– πληροφορίες που παρέχετε για το σκοπό της την εγγραφή στις υπηρεσίες του ιστοχώρου

– οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που στέλνετε στην PL8

 Χρήση των προσωπικών πληροφοριών

 Η PL8 μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για να:

 – διαχειριστεί αυτή την ιστοσελίδα

– προσαρμόσει την ιστοσελίδα σας

– επιτρέπει την πρόσβασή σας και τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας

Στην περίπτωση, που η PL8 χρησιμοποιήσει  τα προσωπικά σας στοιχεία σε πράκτορες ή υπεργολάβους για τους σκοπούς αυτούς, ο πράκτορας ή ο υπεργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εν λόγω προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τους όρους αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που είναι λογικά αναγκαίες  για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παραπάνω, η PL8 μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που απαιτείται να το πράξει από το νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή  νομικές διαδικασίες, και προκειμένου να διαπιστωθεί, ασκήσει ή να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά της.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η PL8 θα λάβει τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εμποδίσει την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Η PL8 αποθηκεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε ασφαλείς διακομιστές της.

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που συνάπτονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγει η PL8 μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν και να μεταφερθούν μεταξύ κάποια από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η PL8 καθιστά δυνατή τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Επίσης, οι προσωπικές πληροφορίες που έχετε υποβάλει για δημοσίευση στην ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και μπορεί να είναι διαθέσιμες.

Συμφωνείτε σε τέτοιες διασυνοριακές μεταφορές των προσωπικών πληροφοριών.

Ενημέρωση αυτής της δήλωσης

Η PL8 μπορεί να ενημερώνει αυτήν την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας με μια νέα έκδοση σε αυτή την ιστοσελίδα.

Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να εξασφαλίσει ότι είστε εξοικειωμένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Άλλες ιστοσελίδες

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους από και προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Η PL8 δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική απορρήτου της PL8 περί των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

 PL8 | Your driving mate | Μία ιδέα, άπειρες εφαρμογές