Ένας λαβύρινθος, για δυνατούς λύτες…

Ας τον λύσουμε με την PL8!!