Κάποια πράγματα δε γίνεται να εξηγηθούν…

Δε γίνεται, ούτε, να δικαιολογηθούν…

Ίσως με την PL8 να ελαχιστοποιηθούν, όμως!!