Τα δίκυκλα έχουν πολύ περισσότερες επιλογές αναφορικά με τη στάθμευση.

Θεωρούμε απίστευτο να κάνουν τέτοια λάθη..

Ας τους ενημερώσουμε, πως μας ταλαιπωρούν μέσω της PL8!!