Ακόμα κι εάν οδηγείτε μηχανή, πολλές οι χρήσεις της PL8

Αλλά, ας είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί στον τρόπο κυκλοφορίας κι «ακινησίας» των οχημάτων μας..